Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_3471.JPG IMG_3511.JPG IMG_3445.JPG IMG_3445.JPG IMG0064A.jpg IMG0063A.jpg IMG0061A.jpg IMG0060A.jpg IMG0059A.jpg IMG0058A.jpg IMG0057A.jpg IMG0056A.jpg IMG0055A.jpg IMG0054A.jpg Hinh0241.jpg Hinh0239.jpg Hinh0236.jpg Hinh0235.jpg Hinh0234.jpg Hinh0232.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Ninh Thượng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Thông báo >

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM 2012-2013

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG TH NINH THƯỢNG

           

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

                                                                              

                  Ninh Thượng, ngày 20  tháng 03 năm 2013                  

   

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

                                                    NĂM HỌC 2012-2013

                                                                   ___________________________                                                  

   

              Họ và tên giáo viên:   Văn Thị Phụng

              Ngày sinh:  03/4/1967

              Ngày vào ngành: 04/9/1990

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

              Chuyên  ngành: Giáo dục Tiểu học

              Tổ chuyên môn: Văn phòng

              Chức vụ công tác:  Hiệu trưởng

  Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;

  Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ công văn số 173/SGDĐT-GDTX-CN ngày 31/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013;

  Căn cứ công văn số 194/PGDĐT-GDTX ngày 15/3/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2012-2013;

  Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-THNThg ngày 20/3/2013 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Thượng về công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên tiểu học  năm học 2012 – 2013 của nhà trường;

              Tôi xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2012 – 2013 như sau:  

  I. Mục đích

  1. Học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Chuẩn Hiệu trưởng, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, thị xã, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành và của nhà trường.

  2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.

             II. Nguyên tắc:

              1. Thực hiện nội dung bồi dưỡng bám sát theo Chương trình của Bộ và kế hoạch của nhà trường; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

              2. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề khó khăn trong thực tiễn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không quá tải.

              3. Phát huy được vai trò nòng cốt trong việc bồi dưỡng theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn, báo cáo chuyên đề.

              4. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khi tiến hành bồi dưỡng (tự học).

              5. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá là cơ sở xét thi đua vào thời điểm cuối năm học.

              III. Nhiệm vụ.

  - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.

  - Soạn và báo cáo chuyên đề theo kế hoạch phân công của lãnh đạo nhà trường.

  - Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

              IV. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng

  1. Khối kiến thức bắt buộc

              a) Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/giáo viên).

                 Thực hiện theo sựhướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

              b) Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết/giáo viên).

                 Theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo (30 tiết/giáo viên). Đã thực hiện với nội dung bồi dưỡng chính trị hè trong tháng 8/2012, gồm 04 chuyên đề:

              - Chuyên đề 1: Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

              - Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản Nghị quyết TW4; Nghị quyết TW5 Khóa XI

              - Chuyên đề 3: Các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện của Thị ủy Ninh Hòa trong việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy; Thông tin thời sự, chính sách trong tỉnh, trong nước và thế giới.

              - Chuyên đề 4: Kết quả năm học 2011 – 2012 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 – 2013.

              Kết quả điểm bài thu hoạch là điểm đánh giá nội dung bồi dưỡng 2 để xếp loại BDTX của cá nhân.

              2. Khối kiến thức tự chọn: (60 tiết/giáo viên).

  Căn cứ nhu cầu của cá nhân và Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học và Kế hoạch BDTX năm học 2012-2013 của trường tiểu học Ninh Thượng, tôi chọn và đăng ký  tự bồi dưỡng 04 mô đun sau:

   

   

  Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

  mô đun

  Tên và nội dung mô đun

  Mục tiêu

  bồi dưỡng

  Thời gian

  tự học

  (tiết)

  Thời gian học

  tập trung

  (tiết)

  Lý thuyết

  Thực hành

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TH20

   

   Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

  1.Khái quát chung về cấu tạo của máy tính và các thiết bị ngoại vi. Giới thiệu hệ điều hành Windows; Thực hành một số thao tác cơ bản với hệ điều hành Windows.

  2. Giới thiệu hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word (gọi tắt là word); Thực hành soạn thảo văn bản, trình bày văn bản và in văn bản trên máy tính.

   

   

   

  Biết thực hiện đúng, chính xác các thao tác cơ bản trong hệ điều hành Windows.

  Sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word (gọi tắt là word).

  Biết soạn thảo, trình bày đẹp, đúng một văn bản bất kỳ.

  Thực hiện điều khiển in được các văn bản trong Word.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

  TH21

   

  Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy học

   1. Các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint.

  2. Thực hành các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn PowerPoint để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

   

   

  Xác định được các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint và biết một tệp tin trình diễn.

  Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint để để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

   

   

   

   

   

   

   

  12

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  TH22

   

  Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học

  1. Các yêu cầu sư phạm về các mặt: hình thức, nội dung, phương pháp của một phần mềm dạy học ở tiểu học.

  2. Thực hành sử dụng một số phần mềm dạy học ở tiểu học.

   

  Hiểu được các yêu cầu của một phần mềm dạy học ở tiểu học.

  Biết cách sử dụng một số phần mềm dạy học ở tiểu học.

   

   

   

   

   

  12

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  TH23

   

  Mạng Internet – tìm kiếm và khai thác thông tin :

   1.Những điều cần biết khi tham gia vào Internet.

  2. Cách sử dụng một trình duyệt Web.

  3. Cách thức tìm kiếm thông tin trên Internet.

  4. Cách sử dụng dịch vụ gửi và nhận thư điện tử.

   

  Biết cách sử dụng một trình duyệt Web.

  Biết cách tìm kiếm thông tin trên Internet.

  Biết cách gửi và nhận thư điện tử.

   

   

   

   

   

  12

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

  2

   

  V. Lịch trình thực hiện kế hoạch

   

   

  Thời gian

   

  Nội dung công việc

   

  Kết quả

  Ghi chú (Rút kinh nghiệm và bổ sung)

  Tháng 7 và tháng 8/2012

  - Bồi dưỡng nội dung bồi dưỡng 2.

   

   

  Tháng 9/2012

  X

   

   

  Tháng 10/2012

  X

   

   

  Tháng 11/2012

  X

   

   

  Tháng 12/2012

  Nghiên cứu Thông tư 32

   

   

  Tháng 01/2013

  Nghiên cứu Thông tư 26

   

   

  Tháng 02/ 2013

  Nghiên cứu Kế hoạch BDTX  của Sở

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tháng 3/2013

  - Nghiên cứu Kế hoạch BDTX  của Phòng.

  - Xây dựng Kế hoạch BDTX  của trường.

  - Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân.

  - Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên.

  - Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun TH20

  *   Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

  1.Khái quát chung về cấu tạo của máy tính và các thiết bị ngoại vi. Giới thiệu hệ điều hành Windows; Thực hành một số thao tác cơ bản với hệ điều hành Windows.

  2. Giới thiệu hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word (gọi tắt là word); Thực hành soạn thảo văn bản, trình bày văn bản và in văn bản trên máy tính.

  - Nghe báo cáo chuyên đề lý thuyết.

  - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của giáo viên và các tổ khối, bộ phận.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tháng 4/2013

  - Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun TH21 và TH22

  * Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy học

   1. Các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint.

  2. Thực hành các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn PowerPoint để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

  * Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học

  1. Các yêu cầu sư phạm về các mặt: hình thức, nội dung, phương pháp của một phần mềm dạy học ở tiểu học.

  2. Thực hành sử dụng một số phần mềm dạy học ở tiểu học.

  - Nghe báo cáo chuyên đề lý thuyết.

  - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của giáo viên và các tổ khối, bộ phận.

  - Đánh giá kết quả tự học mô đun TH20 và TH21 của giáo viên toàn trường.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tháng 5 /2013

  - Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun TH23

  * Mạng Internet – tìm kiếm và khai thác thông tin :

  1. Những điều cần biết khi tham gia vào Internet.

  2.  Cách sử dụng một trình duyệt Web.

  3. Cách thức tìm kiếm thông tin trên Internet.

  4. Cách sử dụng dịch vụ gửi và nhận thư điện tử.

  - Nghe báo cáo chuyên đề lý thuyết.

  - Báo cáo kết quả BDTX cá nhân cho nhóm, tổ bộ môn và lãnh đạo nhà trường.

  - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của giáo viên và các tổ khối, bộ phận.

  - Đánh giá kết quả tự học mô đun TH22 của giáo viên toàn trường.

   

   

   

   

  Tháng 6 /2013

  - Đánh giá kết quả tự học mô đun TH23 của giáo viên toàn trường.

  - Tổng hợp kết quả, báo cáo về Phòng và Sở.

  - Tổ chức sơ kết, tổng kết tại đơn vị.

   

   

   

   

   

  VII. Những đề xuất (với tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường, Phòng, Sở, ngành)

          Ngành cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập trước khi tổ chức triển khai thực hiện chương trình BDTX đại trà.

   

   

   

   

          DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG        Ninh Thượng, ngày 21 tháng 3 năm 2013

   

                                                                                        Người lập kế hoạch

   

   

   

   

                                                                                            Văn Thị Phụng

   

   

   

  Nơi nhận:

  - Lãnh đạo nhà trường;

  - Tổ trưởng CM;

  - Bộ phận CM;

  - Lưu hồ sơ cá nhân.

                                                              

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG TH NINH THƯỢNG

           

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

                                                                              

                  Ninh Thượng, ngày 20  tháng 03 năm 2013                  

   

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

                                                    NĂM HỌC 2012-2013

                                                                   ___________________________                                                  

   

              Họ và tên giáo viên:   Văn Thị Phụng

              Ngày sinh:  03/4/1967

              Ngày vào ngành: 04/9/1990

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

              Chuyên  ngành: Giáo dục Tiểu học

              Tổ chuyên môn: Văn phòng

              Chức vụ công tác:  Hiệu trưởng

  Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;

  Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ công văn số 173/SGDĐT-GDTX-CN ngày 31/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013;

  Căn cứ công văn số 194/PGDĐT-GDTX ngày 15/3/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2012-2013;

  Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-THNThg ngày 20/3/2013 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Thượng về công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên tiểu học  năm học 2012 – 2013 của nhà trường;

              Tôi xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2012 – 2013 như sau:  

  I. Mục đích

  1. Học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Chuẩn Hiệu trưởng, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, thị xã, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành và của nhà trường.

  2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.

             II. Nguyên tắc:

              1. Thực hiện nội dung bồi dưỡng bám sát theo Chương trình của Bộ và kế hoạch của nhà trường; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

              2. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề khó khăn trong thực tiễn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không quá tải.

              3. Phát huy được vai trò nòng cốt trong việc bồi dưỡng theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn, báo cáo chuyên đề.

              4. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khi tiến hành bồi dưỡng (tự học).

              5. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá là cơ sở xét thi đua vào thời điểm cuối năm học.

              III. Nhiệm vụ.

  - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.

  - Soạn và báo cáo chuyên đề theo kế hoạch phân công của lãnh đạo nhà trường.

  - Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

              IV. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng

  1. Khối kiến thức bắt buộc

              a) Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/giáo viên).

                 Thực hiện theo sựhướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

              b) Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết/giáo viên).

                 Theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo (30 tiết/giáo viên). Đã thực hiện với nội dung bồi dưỡng chính trị hè trong tháng 8/2012, gồm 04 chuyên đề:

              - Chuyên đề 1: Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

              - Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản Nghị quyết TW4; Nghị quyết TW5 Khóa XI

              - Chuyên đề 3: Các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện của Thị ủy Ninh Hòa trong việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy; Thông tin thời sự, chính sách trong tỉnh, trong nước và thế giới.

              - Chuyên đề 4: Kết quả năm học 2011 – 2012 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 – 2013.

              Kết quả điểm bài thu hoạch là điểm đánh giá nội dung bồi dưỡng 2 để xếp loại BDTX của cá nhân.

              2. Khối kiến thức tự chọn: (60 tiết/giáo viên).

  Căn cứ nhu cầu của cá nhân và Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học và Kế hoạch BDTX năm học 2012-2013 của trường tiểu học Ninh Thượng, tôi chọn và đăng ký  tự bồi dưỡng 04 mô đun sau:

   

   

  Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

  mô đun

  Tên và nội dung mô đun

  Mục tiêu

  bồi dưỡng

  Thời gian

  tự học

  (tiết)

  Thời gian học

  tập trung

  (tiết)

  Lý thuyết

  Thực hành

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TH20

   

   Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

  1.Khái quát chung về cấu tạo của máy tính và các thiết bị ngoại vi. Giới thiệu hệ điều hành Windows; Thực hành một số thao tác cơ bản với hệ điều hành Windows.

  2. Giới thiệu hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word (gọi tắt là word); Thực hành soạn thảo văn bản, trình bày văn bản và in văn bản trên máy tính.

   

   

   

  Biết thực hiện đúng, chính xác các thao tác cơ bản trong hệ điều hành Windows.

  Sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word (gọi tắt là word).

  Biết soạn thảo, trình bày đẹp, đúng một văn bản bất kỳ.

  Thực hiện điều khiển in được các văn bản trong Word.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

  TH21

   

  Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy học

   1. Các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint.

  2. Thực hành các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn PowerPoint để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

   

   

  Xác định được các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint và biết một tệp tin trình diễn.

  Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint để để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

   

   

   

   

   

   

   

  12

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  TH22

   

  Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học

  1. Các yêu cầu sư phạm về các mặt: hình thức, nội dung, phương pháp của một phần mềm dạy học ở tiểu học.

  2. Thực hành sử dụng một số phần mềm dạy học ở tiểu học.

   

  Hiểu được các yêu cầu của một phần mềm dạy học ở tiểu học.

  Biết cách sử dụng một số phần mềm dạy học ở tiểu học.

   

   

   

   

   

  12

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  TH23

   

  Mạng Internet – tìm kiếm và khai thác thông tin :

   1.Những điều cần biết khi tham gia vào Internet.

  2. Cách sử dụng một trình duyệt Web.

  3. Cách thức tìm kiếm thông tin trên Internet.

  4. Cách sử dụng dịch vụ gửi và nhận thư điện tử.

   

  Biết cách sử dụng một trình duyệt Web.

  Biết cách tìm kiếm thông tin trên Internet.

  Biết cách gửi và nhận thư điện tử.

   

   

   

   

   

  12

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

  2

   

  V. Lịch trình thực hiện kế hoạch

   

   

  Thời gian

   

  Nội dung công việc

   

  Kết quả

  Ghi chú (Rút kinh nghiệm và bổ sung)

  Tháng 7 và tháng 8/2012

  - Bồi dưỡng nội dung bồi dưỡng 2.

   

   

  Tháng 9/2012

  X

   

   

  Tháng 10/2012

  X

   

   

  Tháng 11/2012

  X

   

   

  Tháng 12/2012

  Nghiên cứu Thông tư 32

   

   

  Tháng 01/2013

  Nghiên cứu Thông tư 26

   

   

  Tháng 02/ 2013

  Nghiên cứu Kế hoạch BDTX  của Sở

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tháng 3/2013

  - Nghiên cứu Kế hoạch BDTX  của Phòng.

  - Xây dựng Kế hoạch BDTX  của trường.

  - Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân.

  - Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên.

  - Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun TH20

  *   Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

  1.Khái quát chung về cấu tạo của máy tính và các thiết bị ngoại vi. Giới thiệu hệ điều hành Windows; Thực hành một số thao tác cơ bản với hệ điều hành Windows.

  2. Giới thiệu hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word (gọi tắt là word); Thực hành soạn thảo văn bản, trình bày văn bản và in văn bản trên máy tính.

  - Nghe báo cáo chuyên đề lý thuyết.

  - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của giáo viên và các tổ khối, bộ phận.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tháng 4/2013

  - Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun TH21 và TH22

  * Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy học

   1. Các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint.

  2. Thực hành các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn PowerPoint để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

  * Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học

  1. Các yêu cầu sư phạm về các mặt: hình thức, nội dung, phương pháp của một phần mềm dạy học ở tiểu học.

  2. Thực hành sử dụng một số phần mềm dạy học ở tiểu học.

  - Nghe báo cáo chuyên đề lý thuyết.

  - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của giáo viên và các tổ khối, bộ phận.

  - Đánh giá kết quả tự học mô đun TH20 và TH21 của giáo viên toàn trường.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tháng 5 /2013

  - Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun TH23

  * Mạng Internet – tìm kiếm và khai thác thông tin :

  1. Những điều cần biết khi tham gia vào Internet.

  2.  Cách sử dụng một trình duyệt Web.

  3. Cách thức tìm kiếm thông tin trên Internet.

  4. Cách sử dụng dịch vụ gửi và nhận thư điện tử.

  - Nghe báo cáo chuyên đề lý thuyết.

  - Báo cáo kết quả BDTX cá nhân cho nhóm, tổ bộ môn và lãnh đạo nhà trường.

  - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của giáo viên và các tổ khối, bộ phận.

  - Đánh giá kết quả tự học mô đun TH22 của giáo viên toàn trường.

   

   

   

   

  Tháng 6 /2013

  - Đánh giá kết quả tự học mô đun TH23 của giáo viên toàn trường.

  - Tổng hợp kết quả, báo cáo về Phòng và Sở.

  - Tổ chức sơ kết, tổng kết tại đơn vị.

   

   

   

   

   

  VII. Những đề xuất (với tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường, Phòng, Sở, ngành)

          Ngành cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập trước khi tổ chức triển khai thực hiện chương trình BDTX đại trà.

   

   

   

   

          DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG        Ninh Thượng, ngày 21 tháng 3 năm 2013

   

                                                                                        Người lập kế hoạch

   

   

   

   

                                                                                            Văn Thị Phụng

   

   

   

  Nơi nhận:

  - Lãnh đạo nhà trường;

  - Tổ trưởng CM;

  - Bộ phận CM;

  - Lưu hồ sơ cá nhân.

                                                              

   

   

   

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG TH NINH THƯỢNG

           

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

                                                                              

                  Ninh Thượng, ngày 20  tháng 03 năm 2013                  

   

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

                                                    NĂM HỌC 2012-2013

                                                                   ___________________________                                                  

   

              Họ và tên giáo viên:   Văn Thị Phụng

              Ngày sinh:  03/4/1967

              Ngày vào ngành: 04/9/1990

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học

              Chuyên  ngành: Giáo dục Tiểu học

              Tổ chuyên môn: Văn phòng

              Chức vụ công tác:  Hiệu trưởng

  Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;

  Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ công văn số 173/SGDĐT-GDTX-CN ngày 31/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013;

  Căn cứ công văn số 194/PGDĐT-GDTX ngày 15/3/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2012-2013;

  Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-THNThg ngày 20/3/2013 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Thượng về công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên tiểu học  năm học 2012 – 2013 của nhà trường;

              Tôi xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2012 – 2013 như sau:  

  I. Mục đích

  1. Học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Chuẩn Hiệu trưởng, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, thị xã, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành và của nhà trường.

  2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.

             II. Nguyên tắc:

              1. Thực hiện nội dung bồi dưỡng bám sát theo Chương trình của Bộ và kế hoạch của nhà trường; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

              2. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề khó khăn trong thực tiễn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không quá tải.

              3. Phát huy được vai trò nòng cốt trong việc bồi dưỡng theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn, báo cáo chuyên đề.

              4. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khi tiến hành bồi dưỡng (tự học).

              5. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá là cơ sở xét thi đua vào thời điểm cuối năm học.

              III. Nhiệm vụ.

  - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.

  - Soạn và báo cáo chuyên đề theo kế hoạch phân công của lãnh đạo nhà trường.

  - Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

              IV. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng

  1. Khối kiến thức bắt buộc

              a) Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/giáo viên).

                 Thực hiện theo sựhướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

              b) Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết/giáo viên).

                 Theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo (30 tiết/giáo viên). Đã thực hiện với nội dung bồi dưỡng chính trị hè trong tháng 8/2012, gồm 04 chuyên đề:

              - Chuyên đề 1: Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

              - Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản Nghị quyết TW4; Nghị quyết TW5 Khóa XI

              - Chuyên đề 3: Các chương trình hành động, kế ho


  Nhắn tin cho tác giả
  Văn Thị Phụng @ 08:17 20/03/2013
  Số lượt xem: 448
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến